عاشق” را که برعکس کنی می شود
 “قشاع” 
دهخدا را می شناسی؟ 
لغت نامه اش را که باز کردم نوشته بود:
 قشاع: 
دردی که ادم را از درمان مایوس میکند...تاریخ : شنبه 7 شهریور 1394 | 09:20 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | نظرات

به من معنی بده با عشق
منو با عشق احیا کن
به این دنیای بیرنگم
بزن نقشی
بزن رنگی
که دلگیرم و افسرده
از این دنیای بیرنگی
منم شعر فراموشی
تو معنیه پروازے
به من معنی بده با عشق
منو با عشق احیا کن...تاریخ : پنجشنبه 5 شهریور 1394 | 08:12 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | نظرات

طرز ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...!
ﯾﮑﯽ ، ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻪ..
ﯾﮑﯽ ،ﺩﯾﮕﻪ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ..
ﯾﮑﯽ، ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ..
یکی، دیگه به خودش نمیرسه...
ﯾﮑﯽ مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ..
ﯾﮑﯽ, ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ، عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ...!
یکی ، محبت نمی کنه ...!
یکی ، دیگه محبت نمیپذیره ...!
و.....
اینگونه است که ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ٣٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند...!
پائولو كوئیلو


متنی که برنده ی بهترین جایزه سال شد...تاریخ : چهارشنبه 4 شهریور 1394 | 10:16 ق.ظ | نویسنده : Arefeh | نظرات

وقتی پروانه ای در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد
تازه قصه ی زندگی آغاز شده
چون نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد ...

تاریخ : یکشنبه 1 شهریور 1394 | 05:09 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

 

هرگاه خواستی بدانی قلبت چقدر بزرگ است

به دستت نگاه کن


وقتی که “مهربانی” را به دیگران تعارف می کنی
...


تاریخ : شنبه 31 مرداد 1394 | 06:32 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام


طبقه بندی: عکس ها،

تاریخ : جمعه 30 مرداد 1394 | 07:13 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

با تواَم عشق قسم خورده ی پنهانی ِمن
با تواَم بی خبر از حال و پریشانی ِ من
.
با تواَم لعنتیِ خالی از احساس بفهم
بی قرارت شده ام شاعره ی خاص بفهم
.
لعنتی خسته ام از دوری و بی تاب شدن
پای دلگیرترین خاطره ها آب شدن
.
لعنتی خسته ام از حال بدم، زخم نزن
بی تو محکوم به حبس ابدم، زخم نزن
.
باورم كن كه به چشمان تو معتاد منم
پادشاهی كه به جنگ آمد و افتاد منم
.
قافیه باختم و شعر سرودم یعنی
به هر آن كس كه تو را دید، حسودم یعنی...
.
نفسم بندِ تو و درد مرا می خواند
بعدِ تو حسرت دنیا به دلم می ماند
.
پویا جمشیدیتاریخ : دوشنبه 26 مرداد 1394 | 11:31 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

میترسم از بعضی آدم ها

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧد ،
ﻓﺮﺩﺍﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،

ﻓﺮﺩﺍﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ،

ﻓﺮﺩﺍ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻗﻬﺮ و نامهربانیﺷﺎﻥ را

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺒﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،

ﻓﺮﺩﺍ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﻣﺤﺒﺘﺖ

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺵﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،

ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻨﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ
تاریخ : شنبه 24 مرداد 1394 | 06:51 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

کاش هرگز
ندیده بودمت!
لعنت بر چشمی که
بی موقع باز شود…

تاریخ : جمعه 23 مرداد 1394 | 06:16 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام


طبقه بندی: عکس ها،

تاریخ : دوشنبه 19 مرداد 1394 | 06:11 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام


طبقه بندی: عکس ها،

تاریخ : یکشنبه 18 مرداد 1394 | 12:41 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام


طبقه بندی: عکس ها،

تاریخ : جمعه 16 مرداد 1394 | 03:24 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

دوستت دارم گفتن تو ،
عجیب ترین کلمات جادویی دنیا هستند ...
کافی است بگویی
دوستم داری
و من
تا صد سال دیـــگر هم
وقتی به این دوستت دارمی که گفتی
فکر کنم
در دلــــم باران ببـــارد
و عـــشق جـــوانه بزند
واقـــعا
اگــــر تو دوستم داشته باشی
دنیای من
بــــدون هیچ گلی
گلستان میـــشود ......تاریخ : دوشنبه 12 مرداد 1394 | 05:10 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

⇦ وقـتـی مـیـدونـی

 مـونـدنـی نـیـسـتـی

الـکـی تـنـهـایـی کـسـی رو 

خـراب نـکـن ➣ツتاریخ : یکشنبه 4 مرداد 1394 | 11:12 ق.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

بنویس … در سرزمین من همه  سنگ میفروشند !!!!
یا سنگ میزنند …
یا سنگ می اندازند …
یا سنگ دل اند …
یا نگاهشان سنگین است …
بنویس …
زندگیمان سخت آسان میگذرد !!!!

بنویس … … …تاریخ : چهارشنبه 24 تیر 1394 | 10:39 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

هی نکن گریه ، نکش آه !  دلم می شکند
من به آسانی ِ یک کاه ، دلم می شکند

ای پرستو ، به زمین گیری ِ این کوه نخند !
با همین خنده ی کوتاه ، دلم می شکند

من به خود می نگرم : خسته و تنها و غریب
با تو ، صد همدم و همراه ، ... دلم می شکند

باز دیدار تو از دور ، ... از این قربانگاه
ناگهان خاطره ... ناگاه ، دلم می شکند

بی تو یک عمر ؟ ... به قرآن خدا سنگین است
زیر این حادثه ، والله ! دلم می شکند

فصل پرواز تو نزدیک تر از نزدیک است
ماه من ! آخر ِ این ماه ، ... دلم می شکند

 


تاریخ : دوشنبه 22 تیر 1394 | 03:42 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

میخواهـم بنویسم

ولی از چه؟؟؟!!

این روزها هیچ چیز سر جایش نیست

حتی خودم!

روزی از همه این دیوارهای محکم میگذرم

روزی … جایی همین حوالی شاید …!!!


تاریخ : یکشنبه 21 تیر 1394 | 11:00 ق.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

من خسته ام، تو خسته ای آیا شبیه من؟
یک شاعر شکسته ی تنها شبیه من

حتی خودم شنیده ام از این کلاغها
در شهر یک نفر شده پیدا شبیه من

امروز دل نبند به مردم که می شود
اینگونه روزگار تو - فردا - شبیه من

ای هم قفس بخوان که ز سوز تو روشن است
خواهی گذشت روزی از اینجا شبیه من

از لحن شعرهای تو معلوم می شود
مانند مردم است دلت یا شبیه من

من زنده ام به شایعه ها اعتنا نکن
در شهر کشته اند کسی را شبیه من


نجمه زارع

طبقه بندی: نجمه زارع،

تاریخ : چهارشنبه 17 تیر 1394 | 05:00 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

من از خدا که تو را آفرید، ممنونم

از آنکه روح به جسمت دمید، ممنونم

از آنکه مثل بت کوچکی تراشت داد

از آنکه طرح تنت را کشید ممنونم

تو راه میروی اندام شهر می لرزد

من از تمام درختان بید ممنونم

در این غروب، در این روزهای تنهایی

از اینکه عشق به دادم رسید، ممنونم

من از کسی که عزیز مرا به چاه انداخت

و آنکه آمد و او را خرید، ممنونم

من از نگاه پریشان آن زلیخایی

که خواب پیرهنم را درید، ممنونم

چقدر خوب و قشنگی! چقدر زیبایی!

من از خدا که تو را آفرید، ممنونم


فرامرز عرب عامری


طبقه بندی: فرامرز عرب عامری،

تاریخ : پنجشنبه 11 تیر 1394 | 07:00 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

دست سرنوشت را

بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد

او دزد
آرزوهـــــــاے مـن اســــــت


تاریخ : سه شنبه 9 تیر 1394 | 06:09 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام


طبقه بندی: عکس ها،

تاریخ : سه شنبه 9 تیر 1394 | 01:02 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام


طبقه بندی: عکس ها،

تاریخ : دوشنبه 8 تیر 1394 | 03:56 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام
تاریخ : دوشنبه 8 تیر 1394 | 12:15 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

یادمــان باشـد :
بـا شکسـتن پـای دیـگران ،
مـا بهتـر راه نخـواهیم رفــت !!!

کاش یادمان بماند :
باشکستن دل دیگران ،
ما خوشبخت تر نمی شویم !!

کاش بدانیم :
اگر دلیل اشک کسی شویم ،
دیگر با اوطرف نیستیم ،
با خدای او طرفیم …

و کاش انسانها "انسان" بودند !!تاریخ : شنبه 6 تیر 1394 | 12:31 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

چه زیبا میشد این دنیا
          اگر شاه و گدا کم بود
           اگر بر زخم هر قلبی
            همان اندازه مرهم بود
             چه زیبا میشد این دنیا
               اگر دستی بگیرد دست
                اگر قدری محبت را
                 به ناف زندگانی بست
                  چه زیبا میشد این دنیا
                    کمی هم با وفا باشیم
                     نباشد روزگاری که
                     نمک بر زخم هم پاشیم
                    چه زیبا میشد این دنیا
                    نیاید اشک محرومی
                   زمین و آسمان لرزد
                  ز آه و درد مظلومی
                چه زیبا میشد این دنیا
                 شود کینه ز دلها گم
                  اگر بشکستن پیمان
                    نگردد عادت مردمتاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 03:58 ق.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

جمله ای واقعا زیبا از نلسون ماندلا :


سکوت گورستان را می شنوى..!؟
دنیا ارزش دل شکستن را ندارد..!!
میرسد روزی که هرگز در دسترس نخواهیم بود..!.!!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ..!!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ غصه ﻫﺎﯾﺖ..!!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ می کند..!!
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ..!!
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ...!؟
ﭘﺲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ..!!
ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ..!!
ﻋﻤﯿﻖ..!!
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ...!!
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ..!!
بودن را..!!
ﺑﭽﺶ..!!
ﺑﺒﯿﻦ...!!
ﻟﻤﺲ ﮐﻦ...!!
ﻭ ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ لبخند بزن..!!
انسانها آفریده شده اند؛
که به آنها عشق ورزیده شود....!!تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 01:01 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

با تو  بودن به خدا حس  قشنگیست ، نرو …
با تو شبهای سیاهم همه رنگیست ! نرو …
تازه دل داشت خودش را به تو  عادت میـداد …
بین دستِ من و تو مَعبر تنگیست ، نـرو …
مطمئنم بِرَوی سقفِ دلم می ریــــزد …
راست می گویمت این خانه  کلنـگیست ، نرو …
جای من نیستی و از دل من بی  خبری …
این  خداحافظ  تو نیز تفنگیست ، نرو …
مانده ام تا چه  بگویم که بمانی ، نَرَوی …
آخر ای یار مگر قلب تو سنگیست ؟ نَـــرو …تاریخ : دوشنبه 25 خرداد 1394 | 08:30 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

از روزی کـه تــو پـا بـه زمــیـن گــذاشـتــی
گــرم شــدنــش آغــاز شــد
!
و هـنــوز دانـشـمـنـدان در پــی ایـنـن

کــه چــرا یـخ هــای قــطــب جــنــوب آب مـیـشــوند
!


تاریخ : پنجشنبه 21 خرداد 1394 | 06:20 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام
 

احمد شاملو:

یک شلوار سفید دوست داشتنی داشتم ، که یک روز ابری پوشیدمش و موقع بازگشت به خانه باران گرفت ، گلی شد !!!

و من بی خیال پی اش را نگرفتم ، به هوای اینکه هر وقت بشویم پاک می شود ، ولی نشد … !!!

 

بعدها هر چه شستمش پاک نشد ؛

حتی یکبار به خشکشویی دادم که بشویند ، ولی فایده نداشت !!!

آقایی که توی خشکشویی کار میکرد گفت

     "این لباس چِرک مرده شده ! "

گفت

"بعضی لکه ها دیر که شود ،

می میرند !! باید تا زنده اند پاک شوند … !!! "

 

چرک مُرده شد

و حسرت دوباره پوشیدنش را به دلم گذاشت !

 

بعید نیست اگر بگویم دل آدم هم کم ندارد از لباس سفید !

حواست که نباشد لکه می شود

وقتی لکه شد اگر پی اش را نگیری،  می شود چرک !!!

به قول صاحب خشکشویی :

" لکه را تا تازه است ، تا زنده ‌، باید شست و پاک کرد … ! "

 

مواظب دلهای خودمون و دلهای دیگران باشیم.


طبقه بندی: احمد شاملو،

تاریخ : دوشنبه 18 خرداد 1394 | 07:07 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

این روزهـــــــــا
عجیب دلم بچــــگی میخـــــواهــــــد
.
خستــــه ام
...!
یک قلم لطفـــا....؟
!
میـــــخواهم خـــــــودم را خطــــ خطــــی کنــــــم
!


تاریخ : یکشنبه 10 خرداد 1394 | 10:45 ب.ظ | نویسنده : Arefeh | بزن مرهمی بر دل سوخته ام

تعداد کل صفحات : 18 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس